Juristi turvaa pääomasijoittajan ja startupin toiminnan

  • helmikuuta 1, 2021

Juristi turvaa pääomasijoittajan ja startupin toiminnan

Annukka Oksanen
 

Startupin hektisessä käynnistysvaiheessa on hankalaa keskittyä juridisiin kiemuroihin. Avuksi kannattaa hakea juristi, sillä velvoitteista lipsuminen voi koitua yrityksen kohtaloksi. Myös startupin omistavan pääomasijoittajan kannattaa varmistua, että lakiasioihin on löytynyt hyvä kumppani.

 

”Juristi varmistaa, että startupin oikeudelliset kulmakivet ovat alusta asti kunnossa. Se mahdollistaa yrityksen toiminnan”, Nordic Law’n osakas Jon Hautamäki sanoo. 

Jon Hautamäki puhuu juridisesta velasta. Se tarkoittaa, että oikeudellisia velvoitteita on jäänyt hoitamatta muiden kiireiden takia. Esimerkiksi työsopimukset ovat saattaneet jäädä lainmukaisesti solmimatta tai tietosuojaa ei ole ennätetty saattaa lain vaatimalle tasolle. Hektisessä startupin aloitusvaiheessa lakiasiat saattavat jäädä taka-alalle. 

”Tämä liittyy resurssipulaan etenkin toiminnan alussa. Startup joutuu priorisoimaan, mitä velvoitteita se hoitaa heti ja mitä myöhemmin. Alussa liiketaloudelliset realiteetit ovat rajalliset”, Nordic Law’n vanhempi lakimies Max Atallah selostaa. 

Vaikka kaikkia velvoitteita ei heti pystyttäisikään hoitamaan, on tärkeää, että vaadittavat velvoitteet tiedostetaan. Ilman velvoitteiden tiedostamista juridiseen velkaan ei pystytä reagoimaan. 

”Liian suureksi kasvanut juridinen velka voi pahimmillaan kaataa yrityksen”, Hautamäki huomauttaa. On myös olennaista, että osakeyhtiömuotoisissa yrityksissä perustajat tiedostavat osakeyhtiölain velvollisuudet ja oikeudet. 

”Se on pitkä, mutta ymmärrettävä laki. Lisäksi osakassopimus on ehdoton edellytys, jos perustajia on enemmän kuin yksi”, Hautamäki opastaa. 

Nordic Law on keskittynyt teknologia- ja finanssiteknologiaan suuntautuviin yrityksiin. 

”Niissä suurimmat oikeudelliset instrumentit liittyvät useimmiten käyttöehtoihin tai isoihin sopimuskokonaisuuksiin. Myös tietosuoja pitäisi hoitaa heti alusta kuntoon”, Hautamäki sanoo. 

 Nordic Law on mukana palveluntarjojana Zapflow -alustalla, jossa pääomasijoittajat hallinnoivat sijoitustoimintaansa ja voivat helposti löytää eri sijoitusprosessin vaiheissa tarvittavat asiantuntijakumppanit. 

> Tutustu alustaan

 

Itse tehden ei säästä

Atallahin mukaan ei kannata kopioida lakitekstejä kansainvälisen kilpailijan sivustoilta, saati kirjoittaa niitä itse. 

”Tulee vain lisäkustannuksia, kun juristi lähtee muokkaamaan itse laadittua sopimusta. Tosin startuptiimit ymmärtävät hyvin esimerkiksi tietosuojan osalta, mitä seurauksia on sen noudattamatta jättämisellä.”  

Pääomasijoittajan näkökulmasta katsottuna juristeja tarvitaan muun muassa kaupallisten, yhtiöoikeudellisten ja tietosuojadokumenttien läpi käymiseen. Due diligence -vaiheessa ei saisi enää ilmetä juridista velkaa. Atallahin mukaan due diligence on niin vakiintunut prosessi, että sen laadinnassa tulee olla tarkkana, jotteivat mahdolliset lakimuutokset jää huomioimatta. Nopeasti muuttuvien oikeusalueiden osalta on oltava erityisen tarkkana, tietosuoja on tällaisesta oiva esimerkki. 

Teknologia-ala kehittyy huimaa vauhtia ja yritykset ovat pitkälle erikoistuneita. Se vaatii juristiltakin alan tuntemusta. 

”Olemme olleet muun muassa lohkoketjuteknologiahankkeissa ja virtuaalivaluutoissa mukana alusta asti, ja olemme niitä päntänneet tunnin jos toisenkin”, Hautamäki naurahtaa.  

Asiantuntemuksen lisäksi Hautamäki ja Atallah sanovat, että kemioiden toimiminen on olennaista lakiasiaintoimiston valinnassa. 

”Viestinnän juristin kanssa pitää olla mutkatonta, juttelun helppoa ja yhteydenottokynnyksen matala”, Atallah määrittelee. 

Alan nopean kehityksen takia lainsäädäntö laahaa melkein aina jäljessä. Hautamäki mainitsee esimerkkinä hallituksen lakiesityksen virtuaalivaluutan tarjoajista, joka oli kehityksestä jäljessä jo esittelyvaiheessa. Sille ei voi mitään. 


 

Nordic Law on startup- ja kasvuyrityksiin erikoistunut helsinkiläinen lakitoimisto. Nordic Law on yksi Suomen aktiivisimpia lakitoimistoja finanssiteknologian kentällä, ja sen palvelutarjonnan keskiössä ovat finanssiteknologiaoikeuden lisäksi teknologiaoikeus sekä monipuoliset liikejuridiikan palvelut. 

Blog Post

Related Articles

Puhetta, penkomista ja kontaktointia

Puhetta, penkomista ja kontaktointia Annukka Oksanen Pääomasijoittajan menestyksen ytimessä on skarppi...
helmikuuta 1, 2021

Pääomasijoittajalla ei ole varaa unohtaa tietoturvaa

Pääomasijoittajalla ei ole varaa unohtaa tietoturvaa Kun pääomasijoittaja alkaa suunnitella sijoitusta uuteen...
huhtikuuta 20, 2021

Successful go-to-market process for digital products and services

Zapflow x Bell Rock Webinar - Successful go-to-market process for digital products and services How to ensure return on...
helmikuuta 16, 2023

Ready to streamline your
investment workflows?