Puhetta, penkomista ja kontaktointia

Puhetta, penkomista ja kontaktointia

Annukka Oksanen 
 Pääomasijoittajan menestyksen ytimessä on skarppi sijoitusstrategia. Sen toteuttamiseen pääomasijoittaja käyttää verkostojaan ja monenlaista asiantuntija-apua. Näitä yhteistyökumppaneita sijoittaja löytää helposti Zapflow -alustalta.

 

Paljon puhetta. Esimerkiksi tänään olen puhunut seitsemän yrityksemme kanssa. Autan heitä strategisessa johtamisessa”, pääomasijoittaja Will Cardwell kuvailee työpäiväänsä. 

Helsinkiläisen Courage Ventures Fundsin osakas keskustelee omistamiensa yritysten johdon lisäksi mahdollisten sijoittajien ja sijoituskohteiden kanssa. Jos ei olisi pandemiaa, hän kävisi myös tapaamassa ihmisiä. 

Menestyksekkäät pääomasijoittajat määrittelevät hyvin tarkkaan, mikä heitä kiinnostaa. Skarppi sijoitusstrategia on menestyksen ytimessä. Sijoituskohteita harkitessaan Cardwell katsoo ensimmäiseksi, onko yrityksen toimiala Courage Ventures Fundsin strategian mukainen eli edistääkö yritys ihmisten hyvinvointia digitaalisin keinoin. 

”Tavoitteenamme on mennä yli perus-ESG:n (vastuullisuuden)”, Cardwell tarkentaa.  ”Ilman sataprosenttista uskoa johdon kykyihin sijoitus jää tekemättä.” 

Sitten Cardwell analysoi yrityksen strategian ja arvioi, paljonko yritys tarvitsee rahaa parin ensimmäisen vuoden aikana. 

Yhteensä Cardwell tiimeineen tekee vuodessa sadoista yrityksistä 30 kohdan analyysin. Niistä valikoituu sijoituskohteiksi kaksi, kolme yritystä. Nyt salkussa on 11 yritystä.  Courage Ventures Funds menee tyypillisesti mukaan yrityksiin silloin, kun niissä on johdon lisäksi vasta pari työntekijää. Cardwellin mukaan tyypillinen sijoitus on 100 000–500 000 euroa. 

”Menemme mukaan hallitustyöskentelyyn noin puolessa kohteistamme. Koska olemme varhaisen vaiheen sijoittajia, kohdeyritykset tarvitsevat tyypillisesti apua yleisessä johtamisessa.” 

Jos yrityksessä on jo ammattimainen hallitus, Courage Ventures Funds voi jäädä taka-alalle tarkkailijaksi.

 

Koko prosessi Zapflow’ssa

Myös due diligence eli yrityksen hallinnon ja muiden prosessien muodollinen ryhdistäminen kuuluu pääomasijoittajan työhön, samaten liiketoimintamallien terävöittäminen. 

”Yrittäjän kaikki aika menee alussa itse bisnekseen, ja niinhän se pitääkin. Teknologia, käyttäjäkokemus ja yritykset verkostot ovat ne olennaisimmat asiat”, Cardwell kuvailee. 

Sijoituksen taival päättyy exitiin. Sen suunnittelu on mielessä jo alusta lähtien.

Courage Ventures Funds käyttää Zapflow -alustaa ennen kaikkea sijoitustoiminnan hallintaan ja rahoituksen hankkimiseen. 

”Me osakkaat sijaitsemme San Franciscossa, Pohjois-Carolinassa, Meksikossa ja Suomessa, siis hajallaan maailmalla. Zapflow’sta näen heti herättyäni, missä mennään missäkin sijoituksessa.” 

Zapflow on alusta, joka yhdistää sijoittajat, sijoitustiimit ja heidän portfolioyhtiönsä sekä johtavat palveluntarjoajat. Se on siis eräänlainen tori. Sen kautta pääomasijoittaja voi hallita koko sijoitustoimintaansa ja tehostaa keskeisimpiä prosessejaan. Alustan kautta onnistuu kohdeyhtiöiden etsiminen ja kartoittaminen, sopimusten tekeminen, rahoituskierrokset, salkussa olevien yhtiöiden raportointi ja asiantuntijapalvelujen hakeminen.

Asiantuntijapalveluita Cardwell alkaa kokeilla piakkoin. Hän listaa rahoitusneuvojat, lakiasiantuntijat, henkilöstöhallinnan ja veroneuvonnan kiinnostaviksi. 

”Zapflow on helpottanut paljon koronamaailmassa toimimista.”

> Tutustu alustaan

 

Kannattavien yritysten kasvattaja

Siinä missä Courage Ventures Funds on erikoistunut aivan alkuvaiheen yrityksiin, jotka eivät tyypillisesti ole vielä ehtineet voitollisiksi, etsii suomalainen Korona Invest salkkuunsa pieniä ja keskikokoisia, kannattavia suomalaisia palveluyrityksiä. 

Osakas Pasi Lehtinen on alan konkari. Hänenkin päivänsä kuluvat nykyisten ja potentiaalisten kohdeyritysten, välittäjätahojen eli esimerkiksi investointipankkien ja yritysmyyjien tapaamisissa. 

”Ensisijoitusvaiheessa on tärkeää, että yritys istuu sijoituspolitiikkaamme. Liikevaihdon pitää olla riittävää kokoluokkaa, liiketoiminnan kannattavaa ja kilpailuedut selvästi tunnistettavissa.” 

Näiden kriteerien lisäksi Korona Invest painottaa vastuullisuutta. Vastuullisuuden laittaminen kuntoon nostaa myös yrityksen arvoa, eikä pienimmissä yrityksissä ole aina aikaa tai pätevyyttä sen järjestelmälliseen läpikäymiseen. 

Sijoituspolitiikkaan soveltuvuuden jälkeen potentiaalisen kohdeyhtiön tärkein asia ovat avainhenkilöt

”Heidän sitoutumisensa ja kyvykkyytensä pitää olla uskottavalla tasolla. Myös kemian pitää toimia. Kasvustrategian toteuttamisessa usein johtoryhmiä täydennetään ja tarvittaessa johtoakin vaihdetaan”, Lehtinen kertoo. 

Korona Invest käyttää aina lainopillisia asiantuntijoita ja taloudellisen tutkimuksen due diligence -palveluita. Lisäksi tapauskohtaisesti käytetään esimerkiksi ulkopuolista johdon auditoijaa, ESG-asiantuntijoita sekä toimialakohtaisia asiantuntijapalveluita. 

”Lakiasioissa korostuvat palveluyrityksissä HR- ja sopimusasiat. Talouspuolella taas se, että liiketoiminnan kannattavuus perustuu oikeisiin asioihin, eikä esimerkiksi kertaluonteisuuteen tai tukirahoihin.” 

Seitsemän työntekijän Korona Invest on tehnyt vajaan 15 vuoden aikana yli 200 transaktiota eli ensisijoituksia, jatkosijoituksia, yritysmyyntejä ja lisäyritysten ostoja kohdeyrityksiin. 

”Tietyt rutiinit menevät aika nopeasti verrattuna alkuvaiheeseen”, Lehtinen naurahtaa. 

Lehtiselle Zapflow on sijoitusprosessin hallinta-alusta. 

”Se on systemaattinen työkalu ja nopeuttaa potentiaalisten hankkeidemme läpikäyntiä tiimi kokouksissamme. Meillä on jatkuvasti meneillään useita caseja eri vaiheissa sijoitusprosessia eli kontaktointia, selvittelyä, indikatiivisia tarjouksia, aiesopimuksia ja due diligenceä”, Lehtinen luettelee.  

Pitkän kokemuksensa ansiosta Lehtisen on helppo löytää asiantuntijoita, mutta Zapflow-alustalta löytyviä uusia palveluita Korona Invest voisi hyödyntää tarjousten hakuun esimerkiksi due diligencestä, yritysten omistusajan neuvonantoon ja exit-vaiheeseen. Kilpailutuksen nopeutuminen kiinnostaa Lehtistä.

Blog Post

Related Articles

Pääomasijoittajalla ei ole varaa unohtaa tietoturvaa

Pääomasijoittajalla ei ole varaa unohtaa tietoturvaa Kun pääomasijoittaja alkaa suunnitella sijoitusta uuteen...

Juristi turvaa pääomasijoittajan ja startupin toiminnan

Juristi turvaa pääomasijoittajan ja startupin toiminnan Annukka Oksanen Startupin hektisessä käynnistysvaiheessa on...

Ready to streamline your
investment workflows?