Knowit Insight: Vastuullisuutta alemalla kustannustasolla - haave vai mahdollisuus?

  • maaliskuuta 17, 2022

Vastuullisuuden edistäminen liiketoiminnassa ei välttämättä tarkoita investointeja ja lisäkuluja. Voisiko se jopa alentaa kustannuksia? Investointeihin vihreämpiin ratkaisuihin on toki paikkansa, mutta millä keinoin ydinliiketoimintaa voi johtaa vastuullisempaan suuntaan pitäen samalla kulut kurissa? Kenties katse tulisi kääntää monissa yrityksissä ylivoimaisesti vaikutukseltaan suurimpaan pottiin: hankintoihin.

Epäsuorissa päästöissä merkittävä potentiaali hiilijalanjäljen pienentämiseen 

 Raaka-aineiden ja komponenttien hankinnalla on suuri vaikutus yrityksen kustannuksiin, mutta myös sen ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Esimerkiksi yrityksien hiilijalanjäljestä arviolta jopa yli 80 % (CDP, 2021)  koituu epäsuorista päästöistä kuten materiaalien hankinnasta.  Toisaalta hankintapäätöksillä voidaan tukea liiketoimintaa, jossa sosiaalinen vastuullisuus on otettu asianomaisesti huomioon ja esimerkiksi työturvallisuus, ja työntekijöiden työolot ovat vakaalla pohjalla. Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelmat ovat olleet tapetilla jo tovin ja globaalit toimitusketjut ovat näyttäneet heikkoutensa.  

Ovatko paikalliset tavarantoimittajat automaattisesti kalliimpia? 

Markkinatilanteen kehitys onkin tuonut paikallisten tavarantoimittajien suosimisen uuteen valoon.  Mielikuva paikallisista toimittajista on varmasti monella yksinkertaisesti ’kallis’. Kustannuksia verratessa lukittaudutaan usein pelkästään tuotteen hintaan ja rahtikustannuksiin, vaikka todellisuudessa yhtälö on monimutkaisempi. Monet kustannukset jäävät katveeseen ja toisaalta ympäristö- ja sosiaalivaikutuksia ei arvoteta usein samalla tavalla, vaikka kaikelle on mahdollista laittaa hintalappu.  

Paikalliset toimijoiden suosiminen voi joka tapauksessa edistää vastuullista ja kustannustehokasta hankintaa. Hyödyt eivät rajoitu pelkästään kuljetuskulujen ja siitä aiheutuvien päästöjen vähenemiseen vaan vaikutukset heijastuvat laajemmin mm. varastoinnin tarpeeseen ja toimittajasuhteiden ylläpitoon.  

 

Toimitusehdot vähentävät turhaa varastointia  

Selkeä etu verrattuna globaaleihin toimijoihin piilee tilauserien koossa ja toimitusajassa. Paikalliset toimittajat pystyvät usein toimittamaan lyhyemmällä toimitusajalla ja minimitilauseriä ei rajoita samalla tavalla esimerkiksi kokonaisien merikonttien tilaus. Näin ollen voidaan ylläpitää korkeaa saatavuustasoa matalammalla varmuusvarastolla sekä paremmin tilaamaan todelliseen tarpeeseen.  

Ylimääräinen varastointi on tunnetusti kallista niin yrityksen taloudelle kuin ympäristönkin näkökulmasta. Vuosittainen varastointikulu on tyypillisesti 20–40 % varaston arvosta, kun otetaan huomioon kaikki varastoinnin kulut. Erityisesti varastointiriski aiheuttaa myös ympäristötaakkaa, mikäli tuotteet eivät liiku ja joudutaan lopulta hävittämään. Toki myös paikallisia toimittajia hyödyntäessä ympäristön kannalta on tärkeää pyrkiä optimoimaan tilauserät niin, että toimitukset ovat tehokkaita (esimerkiksi kokonaisia kuormalavoja).  

Monesti toimitusehtojen edullisuuteen vaikuttaa myös ostajan neuvotteluasema. Sijainti asettaa tietyt reunaehdot esimerkiksi toimitusajalle, mutta niiden ulkopuolella on aina liikkumavaraa. Paikallisten toimijoiden kanssa ostovoima voi olla suhteessa huomattavasti suurempi kuin kansainvälisten toimijoiden kanssa keskustellessa, mikä voi auttaa neuvotteluissa.  

Mutkattomampaa yhteistyötä toimittajien kanssa 

Lyhyempi etäisyys toimittajaan mahdollistaa myös välittömämmän yhteistyön. Yrityksille koituu paljon hallinnollista lisätyötä sen toimiessa globaalien toimittajien verkostossa. Eri maiden käytännöt, lainsäädäntö ja juurtuneet kulttuurilliset normit tekevät toimittajasuhteiden hallinnasta monimutkaisempaa. Lisätyöstä koituvien kustannuksien lisäksi paikallisten toimittajien osalta on helpompi huomata epäkohdat esimerkiksi työntekijöiden työoloissa tai ympäristötoimissa. Sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta yritys tukee toisaalta samalla paikallista työllisyyttä. 

Vaihtoehtojen vertailuun kokonaisvaltainen näkökulma 

On toki tiedostettava, että tarjontaa ei aina löydy paikallisesti. Jos vaihtoehtoja löytyy, toimittajavalinnalla voidaan saavuttaa parannuksia yrityksen kannattavuuden sekä sosiaali- ja ympäristövastuun näkökulmasta. Tärkeintä on tarkastella vaihtoehtoja tarpeeksi laajasti, eikä lukittautua liikaa näennäisesti helposti vertailtaviin yksikköhintoihin. Markkinoille tulee tällä hetkellä tiheään tahtiin uusia ratkaisuja jotka helpottavat vertailua ja tuovat esimerkiksi ympäristövaikutukset osaksi yrityksen ydintoimintoja, kuten esimerkiksi Sievon ja Snowfoxin ratkaisut.  

Ympäristö- ja sosiaaliriskeille on mahdollista määrittää hintalappu. Vain tuomalla vaihtoehdot samalle viivalle laskemalla niiden euromääräinen vaikutus joko absoluuttisena arvona tai riskiarvion kautta, voidaan tehdä ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta kannattavia päätöksiä.  

 

Knowit on yksi Pohjoismaiden suurimpia konsulttitaloja ja läsnä kaikkien suomalaisten arjessa tunnettujen asiakasyritystemme palveluiden kautta. Knowitin liikkeenjohdon konsultit auttavat yrityksiä ja organisaatioita rakentamaan kannattavaa, vastuullista ja muutoksiin sopeutuvaa liiketoimintaa. Tuomme pöytään laajan asiantuntemuksen, jossa yhdistyy syvä ymmärryksemme liiketoiminnasta, teknologiasta, tietojohtamisesta ja ihmisten käyttäytymisestä.

Blog Post

Related Articles

Viestintätoimisto Bravura: Vastuullisuusraportoinnin vaatimukset kasvavat vauhdilla

Tiina-Marjo Nousiainen, Johtaja vastuullisuus, Viestintätoimisto Bravura Oy
marraskuuta 2, 2022

S&S Consulting: Onnistunut suorahaku vaatii yhteistyötä nyt enemmän kuin koskaan

Avainhenkilöiden suorahaku on elintärkeä asia yrityksille, mutta rekrytoinnin läpivienti on muuttunut entistä...
kesäkuuta 1, 2022

Ready to streamline your
investment workflows?