Taplow: Johdon suorahakumarkkina rikkoo ennätyksiä - Neljä kasvun ajuria vuodelle 2022

Usko kasvuun on markkinoilla vahva. Yritykset ovat valmiita kasvattamaan investointejaan ja palkkaamaan sekä Suomessa että ulkomailla. Mistä löytyvät kasvuun vaadittavat johtajaresurssit?

Ennustimme vuodelle 2021, että digitaalisuuden mahdollisuuksien ymmärtäminen ja liiketoiminnaksi muuntaminen, jatkaisivat voitonkulkuaan johdon suorahakumarkkinan ytimessä. Näimme ennätysmäärän Chief Technology Officer CTO, Chief Digital Officer CDO ja Chief Innovation Officer CIO hakuja. Digitaalisuus jäi kuitenkin täysin statistin rooliin, kun suorahakujen keskiöön vyöryivät tsunamin lailla vastuullisuuden ja merkityksellisyyden teemat. Vuoden 2022 suorahakumarkkinoiden ”voittajat” tulevat olemaan ne yritykset, jotka onnistuvat viestimään ja toimimaan markkinoiden uusien ”vaatimusten” mukaisesti.  

Vuosi 2022 tullaan toivottavasti muistamaan voitokkaana koronaviruspandemian nujertamisesta ja asteittaisesta työpaikoille paluusta. Suorahakumarkkinoille ennustamme vahvaa kasvua seuraavien neljän kasvun ajurin vetämänä. 

1. Johtajista ja asiantuntijoista, joilla on käytännön kokemusta vastuullisuuden muutosprojekteista, on paljon tarjontaa suurempi kysyntä.

Termit kuten ESG, SDG, sustainability, climate change, diversity and inclusion, green, carbon neutrality, circular, impact tulevat ei ainoastaan korostumaan toimenkuvissa, vaan myös muuttumaan konkreettiseksi tekemiseksi. Yritykset, konsultit ja julkinen hallinto tarvitsevat valtavasti uusia osaajia välittömästi vaativiin osin vielä määrittelemättömiin rooleihin. Täällä on työnhakijoiden markkinat.

2. Alanvaihto- ja irtisanoutumisaktiivisuus pakottaa yrityksiä kehittämään houkuttelevia kehitys- ja urapolkuja.

Paras tapa pitää osaajat talossa on varmistaa työn merkityksellisyys, joka taas johtaa parempaan työpaikkaan sitoutumiseen. Mielenkiintoista on, että merkityksellisyys samoin kuin työura kuvataan usein jatkuvan oppimisen prosessina. Parhaimmillaan merkityksellisyyden kokemus synnyttää ihmisessä vahvan sisäisen palon ja motivaation omaan työhön, jolloin syntyy myös paneutuneempaa ja laadukkaampaa jälkeä.

3. Listautuvat yhtiöt houkuttelevat osaajia.

On aivan selvää, että listautuvien yrityksien kyky kertoa kasvutarinaansa, on nähty johtoryhmien rakentamisen näkökulmasta vetovoimatekijänä. Rekrytoinnit ovat merkittävässä roolissa luomassa uuden listayhtiön työnantajamielikuvaa, yrityskulttuuria ja arvoja. Uuden aloittaminen ja rakentaminen on innostavaa. Uudet listayhtiöt nähdään houkuttelevina mahdollisuuksina johtajille soveltaa uralla opittua uusissa konteksteissa. Ennakoitu jatkuva listautumisaktiviteetti on merkittävä tekijä, joka luo kysyntää hakuihin, joilla etsitään toimitusjohtajia, talousjohtajia ja HR-johtajia. Samanlainen markkinavoima on pääomasijoittajien aktiivisuus. 

4. Hallitusjäsenen valintatapaan ja siihen liittyvään prosessiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Hallitusjäsenten suorahaussa, samalla tavalla kuin johdon suorahaussa, uuden halutun hallitusjäsenen hakukriteerit määritellään yhä tarkemmin sopimaan hallituksen kokonaisuuteen. Suorahaun avulla pystytään tunnistamaan ja tavoittamaan ne motivoituneet hallitustyöstä kiinnostuneet henkilöt, jotka ovat organisaation henkilökohtaisten verkostojen ulkopuolella, ja erityisesti ne ehdokkaat, jotka aktiivisesti haluavat tarjota erityisosaamistaan hallitustyöskentelyyn. Hallitusjäseniä etsitään ja löydetään selvästi aikaisempaa enemmän Suomen ulkopuolelta.

Blog Post

Related Articles

Puhetta, penkomista ja kontaktointia

Puhetta, penkomista ja kontaktointia Annukka Oksanen Pääomasijoittajan menestyksen ytimessä on skarppi...

Pääomasijoittajalla ei ole varaa unohtaa tietoturvaa

Pääomasijoittajalla ei ole varaa unohtaa tietoturvaa Kun pääomasijoittaja alkaa suunnitella sijoitusta uuteen...

AON: Startup-tiimien arviointi

Toimiva tiimi on välttämätön edellytys startupin onnistumiselle, ja siten tiimin arvioinnin tulisi olla olennainen osa...

Ready to streamline your
investment workflows?